molibden-1100x550

Molibden

MOLİBDEN ve MOLİBDEN ALAŞIMLARI

Erime noktası          : 2625 C°

Kaynama noktası    : 5560 C°

Yoğunluk                 : 10.30 g/cm3

Molibden alaşımları 1900 C° sıcaklığa kadar mükemmel mukavemet ve mekanik kararlılığa sahiptirler. Molibden alaşımlarının yüksek sünekliği ve tokluğu sayesinde molibden alaşımları hem işleme hem kullanım açaısından seramiklerden çok  daha toleranslı malzemelerdir.

Yaygın olarak kullanılan birçok diğer metal ve alaşımlarla mümkün olmayacak birçok sanayi proses ve uygulamalarında çok faydalı olan bir ateşe dayanıklı metaldir.

Yüksek ısılara dayanıklı!

Ateşe dayanıklı metaller ve bunların alaşımları sıcaklığa karşı olağanüstü dayanımları  ve benzersiz fiziksel özellikleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı molibden yüksek erime noktası gerektiren birçok yüksek sıcaklık uygulamasında başarı ile kullanılmaktadır. Molibden aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda çok iyi mukavemet sergilemektedir, bu nedenle de yüksek sıcaklık olan fırın ortamları ve havacılık uygulamaları gibi ortamlarda da kullanılmaktadır. Molibdenin  yüksek ısı ve elektrik iletim özellikleri ve düşük genleşme katsayısı sayesinde, molibden elektrik / elektronik ve cam-metal yapıştırma uygulamalarında da başarı ile kullanılmaktadır. Molibden aynı zamanda nükler uygulamalarda da kullanılmaktadır ve petrol rafineri sanayinde katalizör olarak kullanılır.

Molibden metali genellikle, molibden tozunun 2100 C° sıcaklık altında sıkıştırılıp sinterlendiği toz metalürji yöntemi ile üretilmektedir. Molibden sıcak dövme uygulamaları 870-1260 C° aralığında yapılmaktadır. Molibden hava ortamında 600 C° üzerindeki sıcaklıklara ısıtıldığında geçici bir oksit tabakası oluşturur, bu nedenle Molibden kullanılacak yüksek sıcaklık uygulamaları ya vakum ortamında yapılmalı yada oksitlenmeyecek bir ortamda yapılmalı.

Molibden alaşımlarınını üstün özelliklerinden birçok sektör ve uygulamada faydalanılmaktadır.

Kullanım alanları

Molibden alaşımlarınının üstün özelliklerinden birçok sektör ve uygulamada faydalanılmaktadır.

  • Yüksek sıcaklık ısıtma elemanları, radyasyon kalkanları, ekstrüzyon kalıpları, dövme kalıpları vs.
  • Klinik tanılarda kullanılan x-ışını döner anodu
  • Erimiş cama dayanıklı olan cam eritme fırını elektrodları ve ekipmanları

Molibden alaşımlarına bazı kullanım örnekleri

  • Molibden Tungsten alaşımı erimiş çinkoya karşı mükemmel dayanım göstermektedir.
  • Molibden bakır ile birleştirilerek hem yüksek iletkenlik hem de düşük genleşme gerektiren elektronik devre kartlarında kullanılmaktadır.
  • Molibden + %25 Rhenyum alaşımları roket motorları parçalarında  ve sıvı metal eşanjörlerinde kullanılmaktadır.

Üstün özellikler

Molibden bazı üstün özelliklerini ve alternatif olduğu malzemeleri özetlemektedir. İlk bakışta, Molibdenin tek bir üstün özelliğinin bir uygulamayı başarıya götürdüğü düşünülse de aslında, başarıyı sağlayan molibdenin birçok üstün özelliğinin birleşimidir. Örneğin, yüksek sıcaklık mukavemeti, döküm kalıplarının parçaları gibi yüksek sıcaklıkta çalışan birçok takım için kritik bir öneme sahiptir, ama yüksek sıcaklık mukavemeti yanında Molibdenin, termal şok  ve termal yorulma direnci de çok önemlidir. Bu özellikler termal gerilimleri en aza indiren Molibdenin benzersiz düşük ısı kapasitesi ve yüksek ısı iletkenliği özelliklerinin birleşimini göstermektedir.

Molibden her gün hayatımıza dokunan ama bunu yaparken de nihai tüketiciye görünmeden yapan bir elementtir. Cam üretimi ve fırın imalatı Molibdenin en yaygın kullanıldığı alanların başında gelir. Molibdenin yüksek sıcaklık mukavemeti, kolay işlenebilme özelliği ve birçok cam bileşeni ile uyumlu olması cam üretim sektöründe molibdeni çok önemli bir yere getirmiştir.

Sıcak metal şekillendirme uygulamaları molibdenin çok önemli rol oynadığı diğer bir uygulamadır. Yüksek sıcaklıklardaki yüksek mukavemeti, sürünme direnci, termal şok ve yorulma direnci Molibdeni bu tür uygulamalarda aranan metal haline getirmiştir. TZM ve MHC molibden alaşımlarının mukavemeti ve sürünme direnci saf molibdenden daha yüksek olduğu için, sıcak işleme takımları TZM veya MHC alaşımlarında yapılmaktadır.

Molibdenin medikal alanda kullanımı; bilgisayarlı eksenel tomografi cihazlarında (CAT) kullanılan yüksek enerji ile dönen anot boruları ile sınırlıdır.

Elektronik uygulamaları başından beri molibdene ihtiyaç duyan bir sektördür. Molibdenin yüksek sıcaklık mukavemeti, sürünme direnci, boru cam formülasyonlarıyla uyumlu olması, düşük buhar basıncı ve standart metal işleme teknikleriyle şekillendirmeye uygun olması, molibdeni elektronik sektörü için vazgeçilmez bir üretim elemanı haline getirmiştir.           

Molibden metal kaplama sektöründe de sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Özellikle son zamanlarda termal sprey kaplama yöntemi ile istenilen parçalar malzemenin yüksek sıcaklık mukavemetini ve mekanik özelliklerini artırmak için molibden ile kaplanmaktadır.

TZM MOLİBDEN

TZM molibden; %0.50 titanyum, %0.08 zirkonyum ve %0.02 karbon içeren bir molibden alaşımıdır. TZM Molibden P/M veya Ark döküm teknolojileri ile üretilmektedir. TZM molibden, saf molibdene göre sahip oluğu artırılmış bir yüksek sıcaklık mukavemetine sahiptir. Bu nedenle bazı uygulamalarda saf molibdenin yerine kullanılmaktadır. TZM molibden yüksek sıcaklıklarda ve oda sıcaklığında saf molibden’den daha yüksek yeniden kristalleşme sıcaklığına, daha yüksek mukavemet ve sertliğe ve çok iyi sünekliğe sahiptir.

MHC MOLİBDEN

MHC molibden hafniyum karbür içeren bir molibden alaşımıdır. P/M veya vakum-ark teknolojisi ile üretilir. Yüksek yeniden kristalleşme sıcaklığı, yüksek mukavemet, düşük termal genleşme ve yüksek ısı iletimi gibi özellikleri, MHC molibdeni pirinç ekstrüzyon kalıpları başta olmak üzere birçok alanda tercih edilen bir malzeme haline getirmiştir.

size nasıl yardımcı olabiliriz?

Ürünlerimizle ilgili bilgi almak, kullanım alanınıza uygun doğru çözümleri bulmak mı istiyorsunuz? Arayın görüşelim. 

Ürün hakkında bilgi almak ve stok sormak için bizi her zaman arayabilir siniz!

error: Content is protected !!